Lawyers

 • Wataru Sueyoshi
 • Hajime Watanabe
 • Makoto Shimizu
 • Satoko Niiya
 • Hisafumi Sato
 • Tomoya Fujimoto
 • Shin’ichiro Yoshiba
 • Go Anan
 • Motohiro Takahashi
 • Takashi Goto
 • Masanori Tsujikawa
 • Yutaka Adachi
 • Takeyuki Aritomi
 • Yasuhiro Sato
 • Mitsuki Usui